Webbutveckling

IT-PROFIL

Niklas Elgmo

Mer än 18 års erfarenhet inom IT-tjänstebranschen. Innehaft befattningar som Systemutvecklare, IT-chef, Projektledare, Lösningsarkitekt och Verksamhetsarkitekt. Medgrundare/ägare av ett framgångsrikt IT-företag sedan tio år tillbaka.

Berätta om ditt projekt och vad du vill att jag ska hjälpa dig med.