26 – 30 juni 2023 • Landskapsmålning – Ölands Folkhögskola


Kursansvarig Niklas Elgmo

MÅLERI UTE I DET FRIA – KONSTEN I ATT SE NATURENS FORMER, VALÖRER OCH FÄRGER.

OBS! KURSEN ÄR REDAN FULLTECKNAD. DET GÅR FORTFARANDE ATT SÖKA TILL DEN, MEN DU KOMMER DÅ HAMNA PÅ RESERVPLATS.

Denna kurs är att betrakta som en klassiker på Ölands folkhögskola. I år målar vi i olja men även akryl går bra. Vi börjar med grunderna: hur du förbereder paneler, blandar färger samt hanterar penslar och målarmedium. Undervisning bedrivs individuellt varvat med demonstrationer för hela gruppen. Vår bas är inne i ateljén men vi försöker också vara ute så mycket som möjligt. Kostnader för resor till besöksmål och målarmaterial tillkommer.

– Ölands Folkhögskola

Mer information

Denna kurs anordnas av Ölands Folkhögskola. Besök deras webbsida för att läsa mer.